Terms & Conditions

Algemeen

Toegang tot en gebruik van deze website, producten en diensten beschikbaar op/via deze website (samengevat, de "diensten") zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden, condities en opmerkingen (de betalingsvoorwaarden van de diensten). Door middel van het gebruik van de diensten gaat u akkoord met alle betalingsvoorwaarden, die van tijd tot tijd aangepast kunnen worden door ons. U dient deze pagina regelmatig 

na te kijken om u ervan te vergewissen of er aanpassingen aan de betalingsvoorwaarden werden gemaakt.

Toegang tot deze website wordt onder tijdelijke basis toegelaten en wij behouden ons het recht de diensten terug te trekken of beteren zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn indien, om welke reden dan ook, deze website niet beschikbaar is voor enige tijd of voor enige periode. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen of zelfs de gehele website beperken.

Deze website bezit ook links tot andere websites die niet door Idylli geëxploiteerd worden (de "linked sites"). Idylli heeft geen controle over de linked sites en accepteert geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies of beschadigingen die zich kunnen voordoen door het gebruik van deze sites. Uw gebruik van de linked sites is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en diensten opgegeven/aangeboden door elk van deze sites.

Privacy beleid

Ons Privacy beleid, die aangeeft hoe wij uw informatie zullen gebruiken.

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen. Wij gebruiken uw informatie om de orders te verwerken en om een meer gepersonaliseerde winkelervaring te voorzien.    

Wanneer u zich registreert hebben wij uw naam, e-mail adres en leveringsadres nodig. Deze informatie wordt gebruikt bij elk volgend order dat u plaatst.

Wij hebben eveneens uw telefoonnummer nodig, dit geeft ons de mogelijkheid u snel te contacteren mocht er zich een probleem met uw order voordoen. Voor sommige internationale orders wordt/ kan dit nummer aan onze koeriers gegeven worden.

Wij personaliseren uw winkel ervaring door uw aankopen te gebruiken om onze aanbevelingen naar toekomstige klanten vorm te geven.

Cookies - Gedurende het gebruik van onze website zal onze server kleine files op uw browser schrijven. Dit worden cookies genoemd.

Dit laat ons toe om te traceren welke pagina's van onze website u bezoekt en is de sleutel tot de winkel functionaliteit.

U kunt de cookies uitzetten in uw browser, maar dit kan verhinderen dat u bepaalde delen van onze website  gebruikt.

Verbod

U mag deze website niet misbruiken. Het is niet toegelaten : het plegen of aanmoedigen van crimineel vergrijp ; overbrengen of verspreiden van een virus, trojan, worm, logic bomb of het posten van enig ander materiaal dat boosaardig, technologisch beschadigend is, verbreken van vertrouwen of op welke manier dan ook obsceen of aanstootgevend ; hacken in eender welk aspect van de dienst ; corrupte data ; vervelend gedrag naar andere gebruikers toe ; het schenden van de rechten van gelijk welk ander persoon zijn eigendomsrechten ; verzenden van gelijk welk ongevraagde advertentie of promotioneel materiaal, gewoonlijk als "spam" vernoemd ; of proberen het gebruik van, of de werking van gelijk welke computer faciliteiten via deze website te verstoren.

Schending van deze wetsbepaling zou een crimineel vergrijp betekenen onder het Computer Misbruik Act 1990.

Idylli zal deze schending rapporteren aan de relevante overheidsinstanties en uw identiteit vrijgeven.

Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer, programma's, data of andere eigendoms materiaal veroorzaakt door het gebruik van deze website of door uw downloaden van materiaal erop geplaatst, of op gelijk welke website gelinked hieraan.

Intellectueel eigendom, software en inhoud

De intellectuele eigendomsrechten in alle software en inhoud voor u toegankelijk gemaakt voor of door deze website, blijft eigendom van Idylli of zijn licensors. U mag de inhoud enkel opslaan, printen en tentoonstellen voor eigen gebruik. Het is u niet toegelaten gelijk wat van de inhoud of kopies van de inhoud te publiceren, manipuleren, distribueren of reproduceren. De inhoud die wij aan u toevertrouwen op deze site mag niet in connectie gebracht worden voor zakelijke of commerciële doeleinden.  

U zal niet wijzigen, vertalen, decompileren, demonteren of  afgeleide werken gebaseerd op software of documentatie vergezellen voorzien door Idylli of zijn licensors als ......zijn handelsmerk van Idylli. Er wordt geen licensie of toestemming aan u gegeven om deze handelsmerken te gebruiken op welke manier dan ook, en u stemt toe deze handelsmerken of gelijk welke handelsmerken die volgens kleur gelijkaardig zijn, niet te gebruiken zonder schriftelijke toelating van Idylli.

Idylli gebieden van de gemeenschap

Idylli behoud zich het recht om gelijk welke account te sluiten wanneer gelijk welke gebruiker proxy IPs gebruik (Internet Protocol addresses) om het gebruik van diverse accounts te verbergen, of die eender welke diensten die wij aanbieden verstoort.

Verkoopsvoorwaarden

Door middel van het plaatsen van een order biedt u aan een product aan te schaffen onderworpen aan volgende voorwaarden en condities. Alle orders zijn onderworpen aan beschikbaarheid en bevestiging van de prijs van het order.

Verzendingstijden kunnen variëren naar gelang de beschikbaarheid, garanties of vertegenwoordigingen, gegevens mbt. leveringstijden zijn onderhevig aan vertragingen van postale aard of overmacht, voor dewelke wij niet verantwoordelijk zijn.

Om een contract aan te gaan met Idylli moet u boven de leeftijd van 18 jaar zijn, in het bezit van een geldige credit card bij een bank door ons geaccepteerd. Idylli behoud het recht elk verzoek van u te weigeren. Wanneer uw order geaccepteerd wordt zullen wij u dmv. een mail op de hoogte brengen en we zullen de identiteit van de partij waarmee u een contract heeft bevestigen. 

Wanneer u een order bij ons plaatst dan erkent u dat alle informatie die u aan ons voorziet, waarheid en accuraat zijn, dat u een bevoegd/gemachtigd gebruiker bent van de credit card waarmee u het order plaatst en dat er voldoende fondsen aanwezig zijn om de kosten van de goederen te dekken.


Ons contract

Wanneer u een order plaatst ontvangt u een orderbevestiging via e-mail om de ontvangst van uw order te bevestigen. Deze e-mail zal enkel een bevestiging zijn en geen aanvaarding van uw order inhouden. Een contract tussen ons, voor de aangekochte goederen, zal enkel plaatsvinden wanneer uw betaling aan ons bevestigt werd door ons en wij uw credit card gedebiteerd hebben.

Prijs en beschikbaarheid

Terwijl wij proberen en verzekeren dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op onze website verschijnen juist zijn, kunnen er zich fouten voordoen. Wanneer wij fouten in de prijzen van de goederen die u besteld ontdekken zullen wij u zo snel mogelijk  op de hoogte brengen en u de mogelijkheid geven uw order opnieuw te bevestigen aan de juiste prijs of uw order te annuleren.

Indien wij u niet kunnen bereiken zullen wij het order als geannuleerd beschouwen.

Als u annuleert en reeds betaald heeft voor de goederen, dan zult u een volledige restitutie ontvangen.

Waar toepasbaar, zijn prijzen inclusief BTW. Verzendingskosten zullen extra toegevoegd worden, dergelijke meerprijzen zullen, wanneer mogelijk, duidelijk aangegeven worden en samengevoegd worden in "de totale kostprijs".

De dienst kan typografische fouten en andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en kan onvolledig of niet actueel zijn. Daarom behouden wij ons het recht om op elk moment, fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden te verbeteren en informatie up te daten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden ons het recht om uw order te weigeren die gebaseerd op informatie op de dienst die fouten of onnauwkeurigheden, inclusief, zonder beperkingen, fouten, onnauwkeurigheden of verouderde informatie omtrent prijzen, verzending, betalingsvoorwaarden of retourbeleid, bevatten.

Betaling

Bovenop het ontvangen van uw order voeren wij een standaard pre-autorisatie check uit op uw betaalkaart (Visa, mastercard, maestro ..) om te verzekeren dat er voldoende fondsen aanwezig zijn om uw transactie uit te voeren. De goederen zullen niet verzonden worden totdat deze pre-autorisatie check is uitgevoerd. Uw kaart zal gedebiteerd worden wanneer het order geaccepteerd is.

Levering

Uw order zal uitgevoerd worden naar mate de voorraad strekt. Wanneer een product dat u besteld niet uit voorraad leverbaar is dan zetten wij ons in u zo snel mogelijk te informeren per e-mail  over het voornoemde product, en om een indicatie te geven binnen welke termijn het product geleverd kan worden.

De orders worden geleverd zo snel materieel mogelijk.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Het materiaal aangeboden op deze website is voorzien zonder garanties/condities op zijn juistheid. Tenzij expliciet tot het tegendeel vermeld en wordt toegelaten bij recht zal Idylli en zijn leveranciers, inhoud providers en adverteerders hierbij uitdrukkelijk alle condities, garanties en andere termen die anderzijds bij statuut kunnen geïmpliceerd worden, gewoonterecht of het recht van eigen vermogen uitsluiten en zal niet verantwoordelijk zijn voor gelijk welke beschadigingen, met inbegrip van, maar zonder beperkingen tot enige directe, indirecte, speciale,consequente, bestraffende of incidentiële beschadigingen, of beschadigingen  verlies van het gebruik, winst, data of andere immateriële activa, beschadigingen aan goodwill reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik, onvermogen om het gebruik, prestaties of mislukkingen van deze website of de gelinkte sites en gelijk welke materialen hierop gepost, ongeacht of dergelijke schade te voorzien waren of voorkomen in contract, onrechtmatige daad "equity" teruggave, bij statuut, bij gewoonterecht of anders.

Dit heeft geen invloed op aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid, niet voor frauduleuze misrepresentatie, misrepresentatie door fundamentele kwestie of gelijk welke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toegepast recht.

Linken aan deze website

U mag zich linken aan onze home page, met dien verstande dat het fair en legaal is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of dat u hiervan gebruik maakt, maar u mag geen link tot stand brengen die enige vorm van associatie opwekt, goedkeuring of instemming van onze kant suggereert terwijl deze niet bestaat.

Het is niet toegelaten een link tot stand te brengen van geen enkele website die niet uw eigendom is.

Deze website moet niet worden omlijst op gelijk welk andere site, noch mag u een link creëren aan gelijk welk deel van deze website anders dan de home page. Wij behouden ons het recht de mogelijkheid tot het linken terug te draaien zonder voorafgaande verwittiging.

Disclaimer betrekking tot eigendom van merken, tekeningen, beelden van persoonlijkheden en copyright van derden

Enkel wanneer expliciet het tegendeel beweerd wordt zullen alle personages (inclusief hun namen en foto's) derde partij handelsmerk en foto's van derde partij hun producten, diensten en/of locaties weergegeven op deze website zijn op geen enkele manier gelinked of geassocieerd met Idylli en u zou niet moeten vertrouwen op het bestaan van dergelijke connectie of aansluiting. Alle handelsmerken/namen tentoongesteld op deze website zijn eigendom van de respectievelijke handelsmerk eigenaars.  Wanneer naar een handelsmerk of merknaam verwezen wordt dan gebeurt dit enkel om de producten of diensten te beschrijven of identificeren en is in geen geval een bewering dat dergelijke producten en/ of diensten onderschreven door of verbonden met Idylli zijn

Vergoeding

U gaat akkoord om Idylli, zijn directie, officieren, werknemers, consultants, agenten en filialen te vergoeden, verdedigen en vrijwaren van elke en alle derde partij claims, aansprakelijkheid, schades en/of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot juridische kosten) naar aanleiding van uw gebruik van deze website of uw schending van de algemene gebruiksvoorwaarden.

Variatie

Idylli heeft in zijn absolute discretie het recht om op gelijk welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de service en of gelijk welke pagina van deze website te staken, verwijderen of te wijzigen.

Invaliditeit

Als een deel van de termijnen van de dienst niet afdwingbaar is (met inbegrip van enige bepaling in die wij onze aansprakelijkheid jegens u sluiten) de uitvoerbaarheid van enig ander onderdeel van de algemene gebruiksvoorwaarden zal niet worden beïnvloed van alle andere clausules die in volledig kracht en effect blijven . Zo veel mogelijk waar een clausule/sub-clausule of een deel van een clausule/sub-clausule kan worden verbroken om het resterende deel geldig te maken, de clausule wordt geïnterpreteerd dienovereenkomstig.

U kunt er ook mee instemmen dat de clausule/sub-clausule worden verholpen en geïnterpreteerd op zodanige wijze dat het lijkt de oorspronkelijke betekenis van de clausule zoals is toegestaan door de wet.

Klachten

We gebruiken een procedure voor klachtenbehandeling dewelke wij zullen gebruiken om te proberen om geschillen te beslechten wanneer zij zich voordoen : Gelieve ons te laten weten indien u klachten of opmerkingen heeft.

Annulerings- en terugkeer beleid

Bestelde producten of diensten kunnen niet geannuleerd of teruggezonden worden naar Idylli. Restitutie is niet mogelijk.

Beschadigde goederen bij aankomst/levering dienen aangegeven te worden. Indien transport voorzien werd door Idylli dan zal Idylli de nodige voorzieningen treffen om de goederen te vervangen.

De beschadigde goederen zullen retour gezonden dienen te worden naar Idylli. Melding zou per mail dienen te gebeuren en zou moeten bestaan uit een geschreven rapport en foto(s).Indien de verpakking beschadigd is alvorens geopend te worden, dan dient er een foto van het ongeopende en beschadigde pak verstuurd te worden.

Idylli biedt een verplichte verzendings service aan, ten laste van onze klanten. Prijzen : zie webshop.

Opheffing

Als u deze voorwaarden schendt en we geen actie ondernemen,hebben wij nog steeds het recht op het gebruik van onze rechten en rechtsmiddelen in elke andere situatie waar u deze voorwaarden schendt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene verkoopsvoorwaarden dienen geïnterpreteerd te worden volgens de wetten van ... en bij enige dispuut of claim geassocieerd aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal de dispuut of claim onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van ....

Volledige overeenkomst

De bovenstaande voorwaarden van de dienst vormen de volledige overeenkomst van de partijen en vervangt alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Idylli. Een verklaring van afstand van enige bepaling van de termijnen van de dienst zullen efficiënt slechts als schriftelijk en ondertekend door een directeur van Idylli.

Retourvoorwaarden

Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop te ontbinden. Dit kan per email of telefonisch. Stuur daarna het product op jouw kosten terug naar het adres vermeldt op de factuur. 
Opdat wij het artikel kunnen terugnemen, moet het aan een aantal voorwaarden voldoen:
Je moet een factuur of kopie van factuur kunnen voorleggen.
Het artikel is onbeschadigd
Het artikel zit nog in de oorspronkelijke verpakking
De 14 dagen na aankoop zijn niet overschreden
Na ontvangst van uw retour wordt een creditnota opgemaakt voor het bedrag van aankoop min de standaard aangegeven verzendkosten. Het bedrag van de creditnota wordt binnen de 10 werkdagen op uw rekening teruggestort
Procedure Beschadigde artikels
Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het beschadigd is, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kan je ons dit laten weten tot binnen de twee weken na ontvangst.
Mail ons  en leg het probleem zo gedetailleerd mogelijk uit, bij voorkeur vergezeld van foto's. Onze klachtendienst zal het probleem evalueren en u hier binnen de 5 werkdagen  over berichten. Indien wij vinden dat uw klacht gegrond is vragen wij u het artikel terug te sturen op kosten van Idylli. Na ontvangst van uw retour sturen wij u een nieuw artikel terug ter vervanging, indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk zou zijn betalen wij uw geld terug binnen de 5 werkdagen.